Добре дошли Кабини за евтини разговори тип CallShop - VoIP билинг система MiniTelecom
Начало  ·  Цени  

  Навигация

· Начало

· Бизнес за Вас
- Телефонен център
- Предплатени карти

· Цени
- Тарифи MiniTelecom
- Хардуер

· Продукти:
- CashManager VoIP billing system:
+ + модул за тел. център
+ + модул за предплатени карти

- Хардуер:
++ HandyTone ATA 286
++ Cisco ATA 186
++ BudgeTone-100
++ PhoneJACK card
++ LineJACK card

· Подръжка
- Често задавани
въпроси

- Свържете се с нас
- аквичоп - оферти за почивка

MiniTelecom
Tаксуваща (billing) система Web CashManager - модул за управление на телефонен център

Обслужването на Вашия телефонен център се осъществява от таксуваща (billing) ситемата Web CashManager в реално време . Ползвайки Web CashManager, Вие напълно автоматизирате отчитането и таксуването на проведените разговори. Web CashManager Ви дава възможност да следите финансовите приходи от Вашия телефонен център.

Главна страница


Достъпа до системата става Web базирано, защтен с пароли за достъп. На клиентите се предоставя операторски и администраторски достъп.
Тук е показан интерфейса на администраторския достъп. Той притежава всички операторски функции, като към него е включен администраторския модул.
Web CashManager Ви дава сигурност на данните. Опасността от загуба на информация е незначителна. Елиминира се възможността операторите в телефонния център да променят данните и по този начин да ви ощетят финансово.
Web CashManager Ви позволява мобилност: може дистанционно да проверявате както текущите приходи от центръра, така и да разглеждате сесии с данни от изминали дни и да ги обобщавате.


Административен модул

Администраторския модул предоставя следните възможности:
 • Въвеждане на крайните клиентски цени за минута разговор за всяка дистинация
 • Проверка на баланса по сметката на потербителския Ви акаунт

Ценова листа

Чрез таксуващата система Web CashManager имате възможност сами да определяте крайната цена за всяка дистинация на минута разговор. MiniTelecom не Ви налага крайни цени за клиенти, както и не ограничава големината на вашата печалба.

Ценовата таблица има следните графи:
 • номер на ред;
 • име на държава;
 • телефонен код;
 • цена на която MiniTеlecom Ви продава минута разговор (стойност в USD);
 • цена на която вие продавате минута разговор на своите клиенти (препоръчително - стойност в лева )

Потрбителски акаунт

Интерфейс с данни за потербителския акаунт

Тук може да информирате на какъв период от време и с каква сума сте зареждали периодично потребителския си акаунт.
По този начин правите отчетност на вложените средства за определен период.
С един акаунт заплащате разговорите през вашата система независимо от това еднопортова или многопортова система имате. Захранването по сметкта на акаунта става предварително.
Разплащането към MiniTеlecom става по банков път или кешово.

Операторски модул

Това са оновните линкове-функции на Web CashManager , които ползват операторите при обслужване на телефонния център.
Със застъпване на смяна оператора създава нова потребителска сесия. В нея се записват всички разговори проведени през системата.  Операторът обслужва всички проведени разговори и в края на смяната си затваря своята сесия.

Текуща сесия
В този прозорец се появяват всички проведени ( приключили )  разговори. Това са  все още незаплатени разговори. Заплащането става като маркирате съответния разговор или група от разгорори и с натискане бутона PAY тези разговори придобиват статус "платени". Ако се заплащат наведъж група от разговори, се пресмята тяхната обща стойност. Предвидена е възможност по някакви причини, проведени разговори да не се заплащат но да се обслужат. Тогава те получават статус "неплатен".

Разглеждане на сесия

Разглеждане на текуща сесия. Тук разговорите могат да имат следните три статуса:
 • paid - платен;
 • unpaid - неплатен;
 • unserverd - необслужен;
Предвидена е възможност всеки разговор да променя своя статус, докато сесията е активна .
Пример: неплатен разговор в последствие да бъде платен и обратно.

Списък сесии

Това е списък на всички сесии. Сесиите имат статус:
 • open - текуща сесия по която се работи;
 • closed - приключила сесия (получавате информация за час и дата на създаване);
Предвидена е възможност да се извлече списък от сесии за определен срок.

Разглеждане на приключени сесии

Тук са показани раговорите за приключена сесия. Предоставя Ви се детайлна инфрормация:
 • час и дата на създаване на сесията;
 • брой обаждания по време на сесията;
 • брой минути сумарно разговори през системата за това време;
 • парични постъпления в касата от разговори;
 • брой необслужени и брой незаплатени разговори;
 • подробна информация за проведените разговори;
Тук са представени основните функции и възможности на Web CashManager
  Вход
Име

Парола

Не сте регистриран? Можете да се регистрирарте от тук, за да се възползвате от всички предимства на сайта.

  Търсене  Анкета
Какво е за Вас Интернет?

Източник на информация
Комуникационна среда
Забавление
Згуба на време
Всичко на куп
Не мога да определя точноРезултат
Анкети

Гласували 49