Добре дошли Кабини за евтини разговори тип CallShop - VoIP билинг система MiniTelecom
Начало  ·  Цени  

  Навигация

· Начало

· Бизнес за Вас
- Телефонен център
- Предплатени карти

· Цени
- Тарифи MiniTelecom
- Хардуер

· Продукти:
- CashManager VoIP billing system:
+ + модул за тел. център
+ + модул за предплатени карти

- Хардуер:
++ HandyTone ATA 286
++ Cisco ATA 186
++ BudgeTone-100
++ PhoneJACK card
++ LineJACK card

· Подръжка
- Често задавани
въпроси

- Свържете се с нас
- аквичоп - оферти за почивка

MiniTlecom

Tаксуваща (billing) система Web CashManager - модул предплатени карти   Web Cash Manager предоставя възможност за развиване на бизнес с предплатени карти. Чрез този вид услуги клиентите се свързват през обществената телефонна мрежа към Вашите VoIP точки за достъп. След свързване към телефонната Ви централа, посредством бутоните на домашният си телефон, клиентът се ауторизира чрез въвеждането на потребителско име и парола. При положителен баланс на сметката му той се свързва с желаният телефонен номер. Интернактивната гласова система (IVR) води потребителя през целия процес на ауторизация. Контрола и конфигурацията на система се извършват чрез Web CashManager, чийто функций ще ви представим по-долу. Web CashManager е създаден с цел лесна и интуитивна работа и развиване на бизнес с предплатени карти при необходимост от минимални инвестиции.


Web CashManager предоставя две нива на достъп - оператор и администратор.
   Системата дава възможност на оператора единствено да презарежда акаунти, да вижда пълна история на проведените разговори и свързаните потребители в реално време - главно подържащи функции.
    Администратора има пълен контрол върху работата на системата. Ето някои от възможностите му:

Add Users
List Of Users
Transactions History
Recharge Account
Edit Price List
Price Rules
View Calls
View Online Users- Add Users От това меню може да създадете нови потребители за вашата система. В първото поле се въвежда броят на новите потребители. Второто е за сумата с която да бъдат захранени акаунтите, тя се записва в стотинки. Примерно за карта от 15лв трябва да въведете 1500. След въвеждане на броя потребители и сумата в сметките им се опоменава кога акаунта да бъде активиран. Важно е да се отбележи, че един акаунт е валиден шест месеца след активирането му. За определяне на началната дата са въведени следните опции :
     - Activate in First Use - В този вариант акаунта се активира при първото свързване на клиента.
     - Activate later - Тази опция създава неактивирани акаунти, които трябва да бъдат включвани ръчно.
     - Activate by default - Акаунтите се активират при тяхното създаване.
След като сте попълнили всички полета трябва да натиснете бутона "Add" за да потвърдите създаването. Секунди след натискането на екрана пред Вас ще бъде изведен списък с имената и паролите на новите акаунти.

- List Of Users

 Това меню Ви предоставя възможност да прегледате всички създадени до момента акаунти. Това се извършва чрез навигационите бутони в горната част на страницата. Полетата които се извеждат при повикването на определена група са :
     - User - потребителски номер
     - Pass - паролата за дадения номер
     - Data - дата на която даденият акаунт е акативиран или последно презареждан
     - Cash - оставащата сума в акаунта
     - Status - дали акаунта е включен или изключен (Enabled или Disabled)
     - Select - чрез това поле можете да избирате определени акаунти и да променяте тяхният Status съответно на включен, изключен или Drop - за да изтриете този потребител

- Transactions History

 В тази секция се намират групите със създадените до момента акаунти. Тук са отбелязани датата на създаване, броя на акаунтите и сумата с която първоначално са били заредени. От полето Control може да отворите специфична група от акаунти, там опциите са подобни на "List Of Users"

- Recharge Account Срещу посочен потребителски номер в тази секция ще получите достъп по специфични опции относно дадения потребител. От тук се добавят пари по сметката, преглеждат се направените обаждания или се променя паролата. Също има опция да активирате или деактивирате акаунта както и възможност датата на последно презареждане на акаунта да се подмени с текущата дата извънредно без да се извърши презареждане.

- Edit Price List Това е страницата от която се настройва главната ценова листа отнасяща се за предплатените карти. Държавите са подредени по азбучен ред. Когато бъде извикана страница с определени държави пред Вас се появява следната информация: името на държавата и телефонния и код. Цената ня която купувате минута разговор в долари и крайната цена, която определяте Вие. Желателно е вашта цена да бъде в левове.

- Price Rules

   

 Web CashManager Ви предлага невероятна гъвкавост. От менюто Price Rules имате възможност да създадете специфична ценова листа която да се активира в определено време - часови диапазон или определен ден. Този инструмент Ви предоставя възможността да направите вечерните тарифи по-ниски от дневните или специална ценова листа за неделни и празнични дни. Създаването на ценовата листа става от менюто Custom Price Lists. След като бъде създадена, тя трябва да се асоциира с правило, което да я активира - Rule.


- View Calls
 На тази страница се извеждат всички разговори за определена дата, потребител или телефонен номер. По подразбиране се виждат разговорите за текущия ден.


- View Online Users   Тук биват извеждани всички потребители, които са свързани в момента, като се посочва за всеки с коя дестинация разговаря и от колко време е логнат към системата.


  Вход
Име

Парола

Не сте регистриран? Можете да се регистрирарте от тук, за да се възползвате от всички предимства на сайта.

  Търсене  Анкета
Какво е за Вас Интернет?

Източник на информация
Комуникационна среда
Забавление
Згуба на време
Всичко на куп
Не мога да определя точноРезултат
Анкети

Гласували 49